(0167) 56 59 30 info@steenbergsecourant.nl

Aan de redactie

Steenbergse Courant stelt uw inbreng met nieuwswaarde zeer op prijs. Via een persbericht kunt u nieuws doorgeven van aankomende activiteiten die van belang zijn voor onze lezers. Ook is het mogelijk om een persoonlijke mening, idee, pluim, mopper of SOS-bericht in te sturen.

Persbericht

Belangrijk is dat een persbericht minimaal de volgende gegevens bevat:
Wie: wie organiseert de activiteit of het evenement en voor wie?
Wat : om wat voor soort activiteit of evenement gaat het?
Waar: waar vindt deze plaats?
Wanneer: op welke datum en tijdstip(pen) wordt de activiteit gehouden?
Waarom: wat is de reden of het doel?

Vermeld altijd uw volledige contactgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnrs: werk en privé, gsm-nummer, e-mailadres. Bij eventuele vragen kan de redactie u dan altijd bereiken.

Deadline inzending persberichten: woensdag 17.00u..

Ingezonden brief

Als een ingezonden brief geplaatst wordt, gebeurt dit altijd onder uw verantwoording. Een ingezonden brief dient altijd ondertekend te zijn en uw naam en adres moeten bij de redactie bekend zijn. De maximale lengte van een ingezonden brief is 400 woorden. Stuur geen brieven in die meer woorden bevatten. Ingezonden brieven kunnen worden geweigerd zonder opgaaf van reden. In elk geval dient het taalgebruik correct te zijn en beledigingen e.d. moeten achterwege blijven.

Pluim

Wanneer u iemand een pluim wilt geven omdat u vindt dat dit verdiend is, dient dit in een kort berichtje te gebeuren. De tekst mag geen commerciële tint hebben. Een pluim dient altijd ondertekend te zijn. De gegevens van de inzender moeten bij de redactie bekend worden gemaakt.

Mopper

Een ongenoegen over een situatie die van algemeen belang is kunt u insturen via een kort berichtje onder het kopje Mopper. Ook hiervoor geldt dat een mopper ondertekend dient te worden en dat al uw gegevens bij de redactie bekend moeten zijn.

SOS-bericht

Bent u iets verloren of is er een situatie waarbij u de hulp in wil roepen van lezers dan kunt u dit doen via een kort SOS-bericht. Vermeld altijd een telefoonnummer of adres, opdat men u kan bereiken.

Redactie
Peter Vermeulen en Nicole van de Donk
E: redactie@steenbergsecourant.nl
T: (0167) 56 59 30

Geen krant ontvangen?
Bel onze nabezorgservice op vrijdagavond (19.00-21.00u) of zaterdag (10.00-16.30u):
06 133 55 905
Bel doordeweeks (09.00-17.30u):
(0167) 56 59 30